Anotace:

Kurz je určený managementu organizace, která zamýšlí zavést etický program DEKACERT do své praxe.

Během kurzu se účastníci seznámí s výkladem etického programu DEKACERT z pohledu managementu kvality a v návaznosti na základní dokumenty organizace jako jsou její stanovy, etický kodex apod. Účastníci si v závěru 1. části semináře vyberou jednu hodnotu, které se pak věnují detailně. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky specifik organizace, její specifických etických hodnot, odpovídajících postojů a chování pracovníků v běžné praxi s ohledem na tyto hodnoty. Dále systémem ověřování naplňování poslání, cílů a hodnot v rámci organizace i jednotlivých služeb.

Kapacita: 20 účastníků

Reference účastníků:

„Větší zamyšlení nad tím, v jaké organizaci pracuji.“

 

Číslo akreditace u MPSV: A2019/1119-SP/VP ZÁKLADNÍ KURZ

 

Rozsah: 8 vyučujících hodin

 

Lektorský tým: