Anotace:

Jedná se o kurz rozložený do tří dnů a určený pro celé týmy služeb, kteří se rozhodli implementovat Etický program DEKACERT do své praxe. Dekacert je etickým programem pro organizace. Deset hodnot, které se v rámci Dekacertu diskutují, jsou vybrány podle Desatera. Autorka modelu vybrala Desatero z toho důvodu, že nabízí obecné morální pravidla evropské kultury. Během kurzu se účastníci postupně seznámí s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na exegetický výklad příslušných přikázání Desatera a také z pohledu moderní psychologie a sociologie. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky postojů a chování pracovníků v běžné praxi jejich služby v oblastech jednotlivých hodnot. Účastníci na závěr navrhují 2-3 kritéria pro každou hodnotu, které vystihují jejich vlastní praxi.

 

Reference účastníků:

„Kurz mi dal podněty, jak přemýšlet na d běžnými věcmi ještě z jiného pohledu, zastavit se na chvíli.“

„Celkově o DEKACERTU moc nevím, všechno bylo pro mě nové. Vím, že je to o zavedení Desatera do praxe a teď vidím, jakým způsobem.“

„Zajímavé pro mě byly postřehy kolegů“

„Nové pojmy, nové souvislosti i pohled na naši práci.“

 

Číslo akreditace u MPSV: A2019/1116-SP/PC/VP ZÁKLADNÍ KURZ

 

Rozsah: 14 vyučujících hodin

 

Kapacita: 20 účastníků

 

Lektorský tým: