Anotace:

Seminář je určený pro vedení organizací, kde probíhá proces implementace etického programu Dekacert do praxe a pracovníci absolvovali akreditovaný základní seminář Etický program Dekacert. Vedoucí pracovníci si prohloubí znalosti v oblasti aplikace jednotlivých hodnot do praxe. V rámci diskuzí hledají další možnosti uplatnění hodnot v rámci svého týmu i v přímé práci s klienty. Během semináře postupně definují 2-3 organizačně - etická kritéria, které naplňování dané hodnoty v jejích praxi vystihují. Jejich vyhodnocení zapracují do systému sebehodnocení služby v rámci naplňování standardu kvality SS č. 15.

 

Číslo akreditace u MPSV: A2018/0360-SP/VP ZÁKLADNÍ KURZ

 

Kapacita: 20 účastníků

 

Rozsah: 8 vyučujících hodin

 

Lektorský tým: