Anotace:

Kurz je určený novým pracovníkům organizací, kde již s etickým programem Dekacert pracují. Během kurzu se účastníci postupně seznámí s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na výklad příslušných přikázání Desatera a také z pohledu moderní psychologie a sociologie. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky postojů a chování pracovníků v běžné praxi jejich služby v oblastech jednotlivých hodnot. Účastníci na závěr zpracují příklady pro každou hodnotu, které vystihují jejich vlastní praxi.

 

Číslo akreditace u MPSV: A2018/0460-SP/PC/VP ZÁKLADNÍ KURZ

 

Rozsah: 8 vyučujících hodin

 

Kapacita: 20 účastníků