Celý název: Úvod do principů a standardů činnosti Charity a jejich aktuální vývoj v sociálních, zdravotních a humanitárních službách

 

Číslo akreditace u MPSV: A2019/0421-SP/PC/PP/VP

 

Rozsah: 8 vyučujících hodin základní kurz

 

Kapacita: 20 účastníků

 

Lektoři: Ing. Anna Maclová, Ing. Bc. Jan Kočí

 

Anotace:

Seminář je určený především pro nové zaměstnance Charity Královéhradecké diecéze. Seznámí účastníky s historií, činností, cíli a posláním Charity jako významného poskytovatele sociálních služeb. Představí rozmanitost projektů a zařízení Charity na území Královéhradecké diecéze, která svou rozlohou zasahuje do šesti krajů České republiky. Stručně představí standardy kvality sociálních služeb jako jednu ze zásadních podmínek zlepšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Poukáže na nutnost celostní péče o uživatele služby, a to jak po stránce tělesné, duševní, tak i duchovní. Seznámí účastníky s projektem dobrovolnictví jako součástí péče o uživatele Lektoři:

 

 Reference účastníků:

„Dozvěděla jsem se více aktuálních informací o fungování Charity. Zaujalo mě dobrovolnictví a práce integračního centra.“

„Uvědomila jsem si, že naším cílem je šířit lásku a dobro, v terénní práci na to občas zapomínáme."

„Získala jsem informace o projektech Charity, o kterých jsem ani nevěděla.“