Rozsah: 24 hodin

 

Lektorka: Mgr. Helena Komínková

 

Termín: 11.-13.5.2021 Neratov v Orlických horách
JEDNÁ SE O NÁHRADU ZA ZRUŠENÝ TERMÍN 6.-8.10.2020 A DUBNOVÝ TERMÍN

 

Cena: 2  500 Kč kurzovné + ubytování a strava cca 1 000 Kč

 

Kapacita: 20 účastníků

 

Anotace:

Pečující osoba, pracovník v sociálních službách a sociální pracovník (dále jen PSS + SP), která si neuvědomuje své vlastní duchovní potřeby, své vlastní niterné bolesti a nerozumí jim, nemůže klientům, o které pečuje, mnoho pomoci. Kurz zakládá nebo prohlubuje určitou kompetenci pečujících PSS a SP v oblasti duchovních potřeb nejen svých vlastních, ale především klientů. Měl by pomoci pochopit základní sebepoznání všem pracovníkům v sociální péči, kteří mají o tuto problematiku zájem, ale současně si nejsou úplně jistí, zda ji vnímají správně. Jakmile totiž klient rozpozná, že pečující jeho duchovnímu stavu a duchovním potřebám nerozumí, stáhne se, změní téma rozhovoru, mlčí. Takto prožitá negativní zkušenost ho může na dlouhou dobu negativně ovlivnit.

Hlavním  cílem tohoto kurzu je tedy sebepoznání, jako nezbytná cesta k pomoci druhým. Pomoci pečujícím stát se vnímavými k náznakům, slovům mezi řádky, mlčením, kterými nás mnohdy naši klienti upozorňují, že potřebují v oblasti svých duchovních potřeb pomoci, že hledají lásku, porozumění, odpuštění, klid a naději.

Vzkaz pro účastníky od lektorkyVzít s sebou na kurz: svou fotku z dětství 0 - 5 let + fotku babičky a dědečka, a knížku, kterou byste doporučili ostatním (s přihlédnutím k tématu kurzu), obálku s nalepenou známkou, psací potřeby, zvýrazňovače.

PROGRAM KURZU KE STAŽENÍ ZDE

Reference účastníků:

„Během kurzu jsem si seřadila své myšlenky do souvislostí. Každé téma se mě nějak dotýkalo. Kurz byl úžasný, nikoliv „strašně“ ale „VELMI“! J“

„Na tomto kurzu jsme se naučila odvaze. Tímto kurzem by měli projít všichni zaměstnanci Charit. A pokud již na něm byli a pracují v Charitě delší dobu, měli by si ho zapakovat.“

„V práci mi to pomůže pomoci klientovi dožít důstojně doma. A postarat se o něj dobře až do úplného konce.“

„Uvědomil jsem si, že musím více brát ohled na zdánlivě obtížné klienty.“