Biskup Mons. Tomáš Galis, který je prezidentem Slovenské katolické charity, dal požehnání týmu, který rozbíhá projekt DEKACERT SK. Do projektu se zapojily všechny diecézní charity a v spolupráci s prof. Elisabeth Jünemann, Zdenkou Kumstýřovou a P. Davidem Boumou budou vyškoleni slovenští lektoři programu DEKACERT. V budoucnu počítáme s tím, že se čeští a slovenští lektoři budou scházet, dále se vzdělávat  a vzájemně si předávat své zkušenosti. 

Na setkání s otcem biskupem v Žilině byli přítomni generální sekretář SKCH Ing. Erich Hulman, koordinátorka projektu Mgr. Vierka Prokopcová, ředitel DCH Žilina Mgr. Petr Birčák a Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová jako odborná konzultantka a zástupkyně Prof. Elisabeth Jünemann.