Projekt DEKACERT CZ se s epidemií taky zastavil

Projekt DEKACERT CZ se s epidemií taky zastavil

 Během druhého roku realizace projektu DEKACERT CZ, který se realizuje díky podpoře nadace Renovabis, zahájilo 12 nových školitelů Etického programu DEKACERT (10 hodnot podle Desatera, autorka prof. Elisabeth Jünemann) spolupráci s řediteli 29 oblastních a farních charit, které se do projektu aktivně zapojily. V 5 diecézích tak začaly diskuze týmů charitních pracovníků, jak v praxi žijí konkrétních 10 křesťanských hodnot a jak to lidi, kterým pomáhají, mohou vnímat. Výstupem z těchto diskuzí bude pro každou Charitu vlastní dokument DEKACERT s vlastními kritérii, jak si je pracovníci popíšou.  O náš projekt se zajímá i Slovenská katolická charita a rádi by realizovali podobný projekt.

Aktuálně se z důvodu epidemie projekt zastavil a museli jsme požádat nadaci Renovabis o posun termínu ukončení projektu z března 2021 na prosinec  2021. V Charitách se ze dne na den změnil provoz a školení se pozastavila. Většina školitelů jsou ředitelé nebo pracovníci Charit a během nouzového stavu se musí prioritně věnovat vlastním organizacím. Například školitelka a ředitelka Charity Nový Hrozenkov v olomoucké arcidiecézi Ing. Danka Martinková napsala, jak se změnil život v jejich Charitě, která má 80 zaměstnanců a stará se o 400 klientů. „Samozřejmě jsme šili roušky na Charitě, doma a posílali nám je naši příbuzní, obyvatelé našich vesnic, ale také známí z celé republiky. Pak jsme si jezdili a jezdíme pro příděly ochranných pomůcek do okresního města.  Na „domečku“ (domov pokojného stáří) si senioři pečou, poslouchají mše svaté (pokaždé z jiné části republiky), zpívají a vzpomínají na staré časy. Samozřejmě je jim hodně smutno bez osobního kontakt s příbuznými, ale tým sestřiček a pečovatelek je skvělý a dovede je i po řadě dnů o samotě ještě povzbudit. Samotné sestřičky čerpají každé ráno povzbuzení v kapli. Terénní služby jedou stále od rána do večera, koupele, nákupy, obědy, podávání jídla, převazy, odběry, polohování, hygiena, ….. soboty, neděle, svátky. Velikonoce navíc prožili stěhováním do nové budovy. Přesto, že část pracovnic má doma děti školou povinné, jen zlomek z nich zůstal doma, ostatní „podělily“ příbuzné a starají se dál o „své“ seniory. Informují je o nejnovějším dění, přinášejí povzbuzení a také „noviny“ z naší Charity. Červená auta našich „ chariťaček“ v přírodě ladí se zelenající se trávou a rozkvétajícími bílými trnkami. No a vedoucí vše koordinují ke spokojenosti jak klientů, tak i pracovníků, a administrativa se snaží plnit tabulky s daty, aby bylo vše zaznamenáno, až se někdo zeptá, zda jsme v době nouze taky něco smysluplného dělali. O finance, které stále postrádáme, se pokoušíme žádat všude, kde to umožňují daná kritéria.“ Paní Martinková povede v rámci projektu proces DEKACERT celkem v pěti Charitách jejich arcidiecéze.

 Další certifikovanou školitelkou je paní Eva Kutišová z českobudějovické diecéze, která je aktivizační pracovnici sociálně terapeutické dílny DCH České Budějovice ve Veselí nad Lužnicí. Napsala nám: “Tato zvláštní doba nás zastavila, vyhodila ze zajetých kolejí, nahlodala naše domnělé jistoty, ale také nám nabídla pohled na sebe,naše vztahy a hodnoty v jiném světle. Nabídla nám možnost proměnit se. S úžasem můžeme pohlížet na statečnost, kreativitu a odhodlání mnoha profesionálů a dobrovolníků… V naší charitní službě se všichni spojili, aby si vyrobili roušky pro sebe a také pro další potřebné. Podporují se navzájem, nebojí se přiznat si strach a každý den znovu pomáhají a znovu jdou ke svým klientům s otevřeným srdcem, vyplňují den trpělivou prací, úsměvem, modlitbou. Tahle doba probudila ohromnou mezilidskou solidaritu a vlnu nezištné pomoci od zcela neznámých lidí. To vše umocněno nádhernou jarní přírodou. Kéž v nás zůstane vděčnost a úžas nad těmito zázraky, které kolem sebe můžeme vnímat každý den.“ Paní Kutišová vede proces DEKACERT ve dvou Charitách českobudějovické diecéze.