PROJEKT DEKACERT CZ – AKTUÁLNĚ

PROJEKT DEKACERT CZ – AKTUÁLNĚ

V lednu 2019 jsme zahájili projekt s podporou nadace Renovabis. Během prvního pololetí se školilo 13 lektorů, kteří budou během příštího roku vést proces zavádění etického programu DEKACERT ve 29 Charitách ve všech 5 diecézích, které jsou do projektu zapojené.

Září bude pro lektory i organizátory hektické. Ve dnech 9.-10.7.2019 se koná kurz lektorských dovedností s PhDr. Vladimírem Hřebíčkem z Masarykovy univerzity v Brně. Na kurz naváže jednodenní pracovní setkání k manuálu lektora. Další týden přiletí paní profesorka Elisabeth Jünemann, která v pondělí 16.9.2019 povede otevřený seminář Možnosti etického programu DEKACERT v praxi. V úterý 17.9.2019 budou probíhat individuální konzultace paní profesorky s lektory. Ve středu 18.9.2019 proběhne setkání paní profesorky s našim panem biskupem Mons. Janem Vokálem.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka projektu

Foto je ze školení v červnu