Publikace DEKACERT V KOSTCE

Publikace DEKACERT V KOSTCE

Během prázdnin pracovaly tři lektorky a dlouholeté charitní pracovnice Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, Mgr. et Mgr. Kateřina Hojná a Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková na nové publikaci pro charitní management v ČR.

Vycházely z právě absolvovaného vzdělávání s autorkou modelu, ale i z kurzů, které u ní absolvovaly v předchozích letech a z vlastní charitní zkušenosti.

Do úvodní části přispělo 10 oslovených odborníků svým komentářem k etickému programu DEKACERT. V září byla publikace k dispozici účastníkům semináře „Trh možností modelu DEKACERT“ v Hradci Králové.

V rámci projektu DEKACERT CZ ji obdrží všichni vedoucí pracovníci, kteří budou model DEKACERT během roku 2020 zavádět do své praxe.