Setkání s biskupy

Setkání s biskupy

V roce 2015 se v Olomouci setkala paní profesorka s panem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, kterého model DEKACERT zaujal a podpořil ho.

V roce 2017 se s DEKACERTEM seznámil emeritní plzeňský biskup a současný prezident DCH Plzeň Mons. František Radkovský, který uvítal společný projekt DEKACERT CZ pro více diecézí.

V září 2019 se osobně setkal s paní profesorkou i královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, který jejím aktivitám požehnal. Během všech setkání se diskutovalo převážně o aktuální potřebě umět pojmenovat a zachytit specifika charitních služeb, které stojí na křesťanských hodnotách.

Všichni zmínění biskupové ocenili, že právě DEKACERT je nástrojem, který s tímto úkolem může vedoucím v Charitách pomoci.