TISKOVÁ ZPRÁVA: Projekt DEKACERT v poločasu

TISKOVÁ ZPRÁVA: Projekt DEKACERT v poločasu

Aktuálně jsme v polovině realizace projektu DEKACERT CZ  s podporou nadace Renovabis a dnes máme vyškolených 12 lektorů etického programu DEKACERT pro všech 5 zapojených diecézí. Jejich proškolení zajistila přímo autorka programu DEKACERT prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann, dále ThLic. David Bouma, Th.D. a pro oblast lektorských dovedností PhDr. Vladimír Hřebíček. Lektoři si rozdělili přihlášených 28 Oblastních / Farních charit, které mají zájem program DEKACERT zavést do své praxe. Projekt probíhá v královéhradecké, olomoucké, ostravsko-opavské, plzeňské a českobudějovické diecézi. Aktuálně máme první Charitu, která úspěšně absolvovala vzdělávací proces a má vytvořený svůj vlastní etický program DEKACERT. Je to tým Městské charity České Budějovice, pod vedením pana ředitele Víta Fialky a jeho zástupkyně Václavy Businské. (Foto tým managementu MCH ČB.)


Vzhledem k pandemii se na jaře projekt pozastavil a až teď na podzim se vše rozeběhlo. Předpokládáme, že všechno stihneme do června 2021. V listopadu organizujeme pod záštitou arcibiskupa Mons. Jana Graubnera sympozium na téma „Charita a křesťanská etika“. Vedle bilancování praktických zkušeností z projektu, bude součástí programu i slavnostní předání certifikátů všem lektorům. Akce se uskuteční 25. 11. 2020 v arcibiskupském paláci v Olomouci.