Zájem o DEKACERT u slovenských Charit

Zájem o DEKACERT u slovenských Charit

Od roku 2010 trvá naše spolupráce s některými diecézními charitami na Slovensku, kdy jsme společně i s DCH Würzburg realizovali mezinárodní projekt podpořený fondem ESF.

Kolegové ze Slovenska se s paní profesorkou setkali v roce 2011 na semináři v Retzbachu, kam přijela na pozvání prof. Heiricha Pompeye, aby nám představila svoje dílo DEKACERT.

Tenkrát jsme byli všichni nadšeni, jak jednoduše a prakticky je možné využít Desatero. V rámci projektu DEKACERT CZ jsme chtěli ověřit a nastavit implementaci v českých Charitách, teď můžeme začít s projektem pro slovenské Charity.