ETICKÝ PROGRAM DEKACERT® V CHARITNÍ PRAXI
MEZINÁRODNÍ KONFERENCEv rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ CHARIT NA TÉMA KŘESŤANSKÉ HODNOTY V ČESKU
s podporou Nadace Renovabis

Termín: 21. 4. 2022

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ, Nové Adalbertinum
Záštita konference:

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký a místopředseda ČBK 

 

Účastnický poplatek 400,- Kč zašlete, prosím, nejpozději do 16.4.2022 na účet:

2112591844/2700 (UniCredit Bank CZ), VS 0112, a uveďte jméno a název organizace. Na konferenci Vám bude vydáno potvrzení o úhradě.

Těšíme se na společné setkání.

 

Detaily a možnost přihlášení na konferenci najdete zde.

Program konference z předchozího termínu