Tisková zpráva - Oslava sv. Anežky České

Tisková zpráva - Oslava sv. Anežky České

Historicky první celonárodní oslava sv. Anežky České 13.11.2018 jako patronky Charity se vydařila

DEN ČESKÉ CHARITY - SVATOANEŽSKÉ SYMPOSIUM V OLOMOUCI

DEN ČESKÉ CHARITY - SVATOANEŽSKÉ SYMPOSIUM V OLOMOUCI

Tisková zpráva ze dne 26.10.2018

DEN ČESKÉ CHARITY - SVATOANEŽSKÉ SYMPOSIUM V OLOMOUCI

Blíží se svátek sv. Anežky České a pracovníci Charit budou slavit. Sv. Anežka je národní patronkou Charity ČR již od devadesátých let, jak se shodla loni Rada CHČR. A to byl důvod k uspořádání celonárodní akce.

Historicky první oslava sv. Anežky České jako patronky Charity

Historicky první oslava sv. Anežky České jako patronky Charity

V úterý 13.11.2018 se koná první Svatoanežské symposium Charita a spiritualita v Olomouci konkrétně v Arcibiskupskem sále. Účastníci se mohou těšit na zajímavé příspěvky...