Něco o nás

Dovolujeme si Vás pozvat na naše semináře. Přihlašte se s předstihem, aby se na Vás dostalo místo.
Pokud Vás zaujala naše nabídka Individuální plánování podle AEDL přímo u vás v zařízení, nebo Zavedení modelu Dekacert® přímo u vás v organizacikontaktujte nás emailem.

Pro organizace, které již pracují s DEKACERTem, připravujeme workshopy podle druhu sociálních služeb. Kontaktujte nás proto, abychom Vás informovali o stávající situaci a případně mohli nabídnout odpovídající workshop.

 •  
  Naše činnost
  1. vzdělávání pracovníků a dobrovolníků působících v oblasti sociálních služeb
  2. aplikace zahraničních zkušeností
  3. pořádání akcí s cílem zvýšení společenského statutu pečujících pracovníků v charitní praxi

  Doplňkovou činnosti je publikační a osvětová činnost. 
  Aktivity společnosti navazují na úspěšný mezinárodní projekt Profesionální pečovatelé, který se realizoval v období od listopadu 2010 do února 2012. Do projektu byli zapojeni pracovníci Charit z České republiky, Slovenska a Německa. Náš institut tuto spolupráci dále rozvíjí.

  Plánujeme se více zaměřit na téma SPIRITUALITY V CHARITNÍ PRAXI a také DOBROVOLNICTVÍ. Oblast ETIKY CHARITNÍ PRAXE zůstává naší prioritou především přes program DEKACERT = ETICKÝ PROGRAM CHARITY NA ZÁKLADĚ DESATERA

  Na základě dohody s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové se podílíme na realizaci projektu DEKACERT CZ.

 •  
  S kým spolupracujeme

  Naši zahraniční spolupracovníci: 
  Prof. Dr. theol Elisabeth Jünemann, Katholische Hochschule Nordheim Vestfalen, Paderborn – spolupracujeme na etickém programu pro církevní organizace DekaCert. 

  Jsme výhradním partnerem autorky modelu DekaCert prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann v ČR.


  Prof. Dr. Dr. Heinrich Pompey, Univerzita Freiburg, CMTF Univerzita Palackého Olomouc – spolupracujeme na vzdělávání v oblasti duchovních potřeb klientů sociálních služeb, komunikace a křesťanského managementu kvality.
   

  Prof. Monika Krohwinkel – na vzdělávání individuálního plánování péče podle modelu AEDL a také nového přepracovaného modelu ABEDL. Spolupracujeme s certifikovanou lektorkou Susanne Rieckmann, která dlouhodobě spolupracuje s prof. Monikou Krohwinkel. 

  Diecézní charita Würzburg - společné mezinárodní semináře pro charitní management 

  Arcidiecézní charita Košice - podpora při zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe a modelu AEDL 

 •  
  Vzdělávání

  MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PRO CHARITNÍ MANAŽERY KAŽDÉ 2 ROKY V RETZBACHU. Pod záštitou prof. Heinricha Pompeye. 

   

  PODPORA PŘI ZAVEDENÍ ETICKÉHO PROGRAMU DEKACERT V ORGANIZACI

  Nabízíme:  

  • Akreditovaný seminář pro management organizace i pro pracovníky - Etický program DEKACERT®v rozsahu 14 hodin, číslo akreditace 2016/0978-PC/SP
  • Konzultace před zahájením procesu v organizaci
  • Konzultace s vedoucími služeb a vedením organizace během implementace
  • Podporu při tvorbě výsledného dokumentu organizace
  • Konzultace během vyhodnocování dokumentu organizace a jeho aktualizace 

  Připravujeme:

  • Akreditaci dalších seminářů k modelu DekaCert pro manažery

  PODPORA PŘI ZAVEDENÍ MODELU PLÁNOVÁNÍ PÉČE PODLE AEDL V ORGANIZACI

  Nabízíme:  

  • Akreditovaný seminář pro sociální pracovníky a pečovatelé  - Individuální plánování se seniory podle AEDL, v rozsahu 16 hodin, číslo akreditace 2015/0128-PC/SP. Každý účastník obdrží publikaci Tipy, jak vhodně formulovat zdroje, problémy, cíle a opatření podle 13 AEDL.
  • Konzultace před zahájením procesu v organizaci
  • Konzultace s vedoucími služeb a vklíčovými pracovníky během procesu vzdělávání a odzkoušení v praxi
  • Návazný seminář IP podle AEDL - vedení dokumentace a její využití pro sebehodnocení služby, v rozsahu 8 hodin, číslo akreditace MPSV č. 2015/0127-PC/SP. 
 •  
  Naše publikace

  Zatím jsme vydali:

  • Tipy, jak vhodně formulovat zdroje, problémy, cíle a opatření podle 13 AEDL- praktická pomůcka pro klíčové pracovníky. Autorkou publikace je Susanne Rieckmann, certifikovaná lektorka prof. Moniky Krohwinkel. 

  Další zajímavé odborné texty jsou k dispozici v  sekci "ke stažení".  

 •  
  Zakladatelé
  • Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová (ředitelka)
  • Ing. Ester Danihelková (předsedkyně správní rady)
  • Ing. Štěpánka Dvořáková (členka správní rady)
  • RNDr. Jiří Stejskal (člen správní rady)
  • Ing. Olga Horáková (předsedkyně dozorčí rady)
  • Šárka Pleskotová (členka dozorčí rady)
  • ThLic. Michal Umlauf (člen dozorčí rady)