Kurzy 2022

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ WÜRZBURG

Termín: 1. – 5. 5. 2022

Místo: Schönstattzentrum Würzburg
Cena:  70 eur/den jednolůžkový pokoj s plnou penzí + účastnický poplatek

Forma: workshopy, diskuze s odborníky z praxe i z univerzit

Kapacita: 20 účastníků / ČR a Slovensko

Téma: Spirituální podpora pracovníkům Charit během pandemie

PŘIHLÁSIT SE

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO ŘEDITELÉ I VEDOUCÍ

Vedení porad, time management a organizování zaměstnanců / 16 hod, základní kurz, lektor: PhDr. Vladimír Hřebíček

Termín: 31. 3. - 1. 4. 2022, pension Birdie Pardubice

Anotace:

Kurz nabízí seznámení se základními principy vedení pracovních porad. Účastníci se seznámí s některými novými postupy z provozní praxe špičkových podniků. Dále získají pomůcky a pracovní listy pro efektivní přípravu porad. Budou mít možnost připravit a vést simulovanou poradu na zadané téma a získat zpětnou vazbu na její průběh.

V další části se seznámí účastníci s principy osobní efektivity podle Stephena Coveyho. Získají povědomí o 7 základních návycích efektivních lidí a seznámí se s tím, co obsahují 4 generace časového managementu. Získají také několik nových nástrojů pro vlastní organizaci pracovního či volného času.

V posledním modulu se seznámí se základními principy organizování a motivování lidí. Ujasní si smysl dělby práce na pracovišti, principy formulování úkolů pro pracovníky, principy získávání zpětné vazby o porozumění úkolům. Seznámí se také s principy efektivního chválení spolupracovníků a provádění efektivní kritiky při špatném provedení práce.

Kapacita: 15 účastníků

PŘIHLÁSIT SE

 

Hodnocení zaměstnanců / 8 hod, navazující kurz,
lektor: PhDr. Vladimír Hřebíček

Termín: 19. 5. 2022, pension Birdie Pardubice

Anotace:

Kurz nabízí seznámení se s principy hodnocení zaměstnanců. Účastníci se seznámí se smyslem, cíli a principy hodnotících pohovorů.

Kurz pomůže vedoucím zaměstnancům promyslet a formulovat kritéria hodnocení jednotlivých pracovních pozic, tak aby byla v souladu s cíli a hodnotami. Účastníci se seznámí s tím, jak se připravovat na hodnotící pohovory s podřízenými. Získají informace o tom, jak by měl hodnotící pohovor probíhat a prostřednictvím instruktážních videí se seznámí s úskalími pohovorů a s tím, jak je zvládat.

Kapacita: 15 účastníků

PŘIHLÁSIT SE

 

SPIRITUALITA

 

Specifické potřeby věřícího klienta sociální služby / akreditace 8 hod

Termín: 5.10.2022, Hradec Králové

Lektor: David Bouma, PhD.

Anotace: Kurz umožní sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách (především na pozici klíčových pracovníků), aby se zorientovali, případně prohloubili svoje znalosti na poli náboženství a spirituality, jež nepochybně potřebují k pochopení spirituálních potřeb svých klientů. Obzvláště pokud se jedná o věřící klienty.

Kurz pojedná všechny důležité aspekty české religiozity. Budeme se věnovat především židovství a křesťanství včetně jeho nejvýznamnějších denominací jako je církev katolická, evangelické církve, církev husitská, adventistů 7. dne atd. s poukazem na rozdíly mezi jednotlivými církvemi. Účastníkům kurzu bude stručně vysvětlena i náboženská problematika související s realitou globalizujícího se světa jako je vztah islámu a západní civilizace (zkušenosti z prostředí sociálních služeb v Německu), otázky indických a dálněvýchodních spiritualit a nevynecháme i aktuální tématiku sekt.

Cílem kurzu je rozvíjení schopností a sdílení zkušeností s rozlišováním a citlivým posouzením spirituálních a náboženských potřeb věřícího klienta podle druhu náboženství, které vyznává.  

  Kapacita: 20 účastníků

PŘIHLÁSIT SE

 

 

 

Duchovní potřeby pracovníka a klienta / akreditace 24 hod, zákl. kurz / 
10.-12.5.2022  a 4.-6.10. 2022 Neratov, Mgr. Helena Komínková

Hlavním cílem tohoto kurzu je tedy sebepoznání, jako nezbytná cesta k pomoci druhým. Pomoci pečujícím stát se vnímavými k náznakům, slovům mezi řádky, mlčením, kterými nás mnohdy naši klienti upozorňují, že potřebují v oblasti svých duchovních potřeb pomoci, že hledají lásku, porozumění, odpuštění, klid a naději.

Kapacita: 20 účastníků

TERMÍN 10-12.5.2022 PŘIHLÁSIT SE

TERMÍN 4-6.10.2022 PŘIHLÁSIT SE