říjen 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1
2
3
4sv. Františka z Assisi
10:00 Zrušeno: Duchovní zdroje a potřeby pracovníka a klienta
Akce

Neratov v Orlických horách

Pozor! Přihlašování na tento kurz bylo zrušeno z důvodu malého zájmu. Kurz se v daném termínu neuskuteční

Název: Duchovní potřeby pracovníka a klienta

Termín: 4.-6.10.2022.

Cena: 2900- Kč + ubytování a strava

Místo: Neratov

Lektor: Mgr. Helena Komínková

Kapacita: 20 účastníků

Hlavním cílem tohoto kurzu je tedy sebepoznání, jako nezbytná cesta k pomoci druhým. Pomoci pečujícím stát se vnímavými k náznakům, slovům mezi řádky, mlčením, kterými nás mnohdy naši klienti upozorňují, že potřebují v oblasti svých duchovních potřeb pomoci, že hledají lásku, porozumění, odpuštění, klid a naději.

5sv. Faustiny Kowalské, panny
09:00 ZRUŠENO: Specifické potřeby věřícího klienta sociální služby
Akce

Hradec Králové

Pozor! Přihlašování na tento kurz bylo zrušeno z důvodu malého zájmu. Kurz se v daném termínu neuskuteční

Specifické potřeby věřícího klienta sociální služby / akreditace 8 hod

Termín: 5.10.2022, Hradec Králové

Lektor: David Bouma, PhD.

Kapacita: 20 účastníků

Anotace: Kurz umožní sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách (především na pozici klíčových pracovníků), aby se zorientovali, případně prohloubili svoje znalosti na poli náboženství a spirituality, jež nepochybně potřebují k pochopení spirituálních potřeb svých klientů. Obzvláště pokud se jedná o věřící klienty.

Kurz pojedná všechny důležité aspekty české religiozity. Budeme se věnovat především židovství a křesťanství včetně jeho nejvýznamnějších denominací jako je církev katolická, evangelické církve, církev husitská, adventistů 7. dne atd. s poukazem na rozdíly mezi jednotlivými církvemi. Účastníkům kurzu bude stručně vysvětlena i náboženská problematika související s realitou globalizujícího se světa jako je vztah islámu a západní civilizace (zkušenosti z prostředí sociálních služeb v Německu), otázky indických a dálněvýchodních spiritualit a nevynecháme i aktuální tématiku sekt.

Cílem kurzu je rozvíjení schopností a sdílení zkušeností s rozlišováním a citlivým posouzením spirituálních a náboženských potřeb věřícího klienta podle druhu náboženství, které vyznává.  

6sv. Bruna, kněze
7Panny Marie Růžencové
8sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
928. neděle v mezidobí
10pondělí 28. týdne v mezidobí
11sv. Jana XXIII., papeže
12sv. Radima, biskupa
13čtvrtek 28. týdne v mezidobí
14sv. Kalista I., papeže a mučedníka
15sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
1629. neděle v mezidobí
17sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18sv. Lukáše, evangelisty
19sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
20čtvrtek 29. týdne v mezidobí
21bl. Karla Rakouského
22sv. Jana Pavla II., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie
2330. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
24sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
25Výročí posvěcení kostela
26středa 30. týdne v mezidobí
27čtvrtek 30. týdne v mezidobí
28sv. Šimona a Judy, apoštolů
29sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
3031. neděle v mezidobí
31sv. Wolfganga, biskupa