Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14úterý 11. týdne v mezidobí
 • 09:00 CHARITA A JEJÍ IDENTITA - Co dělá charitu charitou
  Akce
  • 09:00 - 17:00
  • Zasedací místnost Diecézní charity HK, Velké náměstí 37/46, Hradec Králové

  Nový akreditovaný kurz CHARITA A JEJÍ IDENTITA - Co dělá charitu charitou 

  Číslo akreditace: A2022/0237-SP/PC/VP

  v rozsahu 8 hodin

  čas 9.00-16.00

  Zasedací místnost Diecézní charity HK, Velké náměstí 37/46, Hradec Králové

  Lektorují: Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová a Mons. Jan Paseka 

  Cena 1 500 Kč

  Anotace:

  Kurz je určený vedoucím pracovníkům i pracovníkům přímé práce, novým i stávajícím pracovníkům Charit, aby si  na základě základních dokumentů organizace uvědomili praktický dosah definované vize, poslání, hodnot pro jejich službu. Na kazuistice z vlastní praxe budou analyzovat naplňování poslání a hodnot služby i celé organizace. Účastníci kurzu se budou věnovat posouzení různých nástrojů rozvoje pracovníků (podle pracovních pozic) z hlediska jejich efektivity ve vlastní praxi.  
  Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky poslání a hodnot organizace, očekávání zřizovatele, vlastního etického programu a rozvoje pracovníků v souladu se základními dokumenty organizace a služby.  
  Každý účastník si navrhne vlastní plán osobního rozvoje.
  Kurz je zaměřený na praktické propojení požadavků standardů č.1, č.15 a č.10. 

  Kapacita: 20 účastníků

  Přihlaste se zde

15sv. Víta, mučedníka
16Těla a Krve Páně
17pátek 11. týdne v mezidobí
18sobota 11. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
1912. neděle v mezidobí
20pondělí 12. týdne v mezidobí
21sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22sv. Paulína Nolánského, biskupa
23čtvrtek 12. týdne v mezidobí
24Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
25Neposkvrněného srdce Panny Marie
2613. neděle v mezidobí
27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29sv. Petra a Pavla, apoštolů
30Výročí posvěcení katedrály