• Materiály
  název velikost publikováno stáhnout
  Kodex Charity ČR
  Aktualizovaná verze z roku 2020
  298.11 kB 14.10.2021
  Dekacert pro Českou charitu
  Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann
  2.19 MB 12.9.2019
  Ukázka 1: dokument DEKACERT Charita Přelouč 2018
  Ing. Mgr. Kumstýřová Zdenka
  1.08 MB 12.9.2019
  Ukázka 2: Vyhodnocení DEKACERT Charita Přelouč 2019
  Ing. Mgr. Kumstýřová Zdenka
  350.16 kB 12.9.2019
  Je Charita stará, mladá nebo věčná? A jaké výzvy z toho vyplývají pro charitní management?
  Dr. Notker WOLF OSB, opat primas emeritus
  317.00 kB 27.8.2019
  Poselství papeže Františka pracovníkům Charit na setkání Caritas Internationalis v Římě 2014
  papež František
  88.73 kB 27.8.2019
  DekaCert® jako nástroj managementu kvality
  Ing. Mgr. Kumstýřová Zdenka
  822.32 kB 18.6.2019
  Etika v péči o seniory
  Martina Mirrus
  148.85 kB 18.6.2019
  Impulsy z oblasti Písma a nauky církve
  Prof. Dr. Heinrich Pompey, Univerzita Palackého v Olomouci
  947.17 kB 18.6.2019
  Jak Caritas křesťansky a sociálně spoluutváří společnost (a jak přitom zaujímá také politické pozice)
  Prof. Dr.soc. Dr. theol. Elmar Nass , Vysoká škola pro aplikované vědy Wilhelma Löhe, Fürth
  652.52 kB 18.6.2019
  Komentář z praxe
  Mgr. Václav Hrček, OCH Hradec Králové a Mgr. Kateřina Hojná
  923.61 kB 18.6.2019
  Koncept spirituálních potřeb jako výzva pro integrální antropologii charitní praxe
  Dr. theol., Lic. Theol. Jakub Doležel, Univerzita Palackého v Olomouci
  997.09 kB 18.6.2019
  Objevování šancí. Křesťanské pomáhání jako záruka humánní pomáhající praxe. Impulzy biblické a dobrovolnické.
  Prof. Dr. Heinrich Pompey, Univerzita Palackého v Olomouci
  947.17 kB 18.6.2019
  Organizovaná láska k bližnímu, Jak se realizuje sociální aktivita v církvi?
  Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann, Univerzita Palackého v Olomouci
  3.35 MB 18.6.2019
  Pastorace jako prostředek osobnostního rozvoje pracovníků charit
  Ing. Bc. Dvořáková Štěpánka
  2.99 MB 18.6.2019
  Sborník Hodnotový management charity
  Kolektiv autorů
  1.81 MB 18.6.2019
  Výzvy z oblasti managementu v praktické službě na úrovni farní charity a charitních zařízení.
  Niko Roth, emeritní předseda Finančního a personálního sektoru Německého svazu Charity, Freiburg
  374.57 kB 18.6.2019
  Přínos systému DekaCert pro charitativní práci
  Mgr. Kateřina Hojná
  1.33 MB 9.3.2019
  Modlitba k sv. Anežce
  Mons. Jan Bosco Graubner
  11.96 kB 18.11.2018
  Sv. Anežka - inspirace pro dnešní Charitu
  Mons. Jan Bosco Graubner
  475.54 kB 18.11.2018
  BŮH JE LÁSKA - tématický výběr textů z první encykliky Benedikta XVI.
  Kardinál Cordes
  687.98 kB 11.11.2018
  MILOSRDENSTVÍ - pojem ukazující směr křesťanské diakonii
  Prof. Dr. Heinrich Pompey
  592.96 kB 11.11.2018
 • Výroční zprávy
  název velikost publikováno stáhnout
  Výroční zpráva 2021
  410.56 kB 27.7.2022
  Výroční zpráva 2020
  430.06 kB 8.10.2020
  Výroční zpráva 2019
  314.10 kB 8.10.2019
  Výroční zpráva 2018
  353.06 kB 8.10.2018
  Výroční zpráva 2017
  151.77 kB 8.10.2017
  Výroční zpráva 2016
  418.24 kB 8.10.2016
  Výroční zpráva 2015
  436.87 kB 8.10.2015
  Výroční zpráva 2014
  421.18 kB 8.10.2014