Akce

CHARITA A JEJÍ IDENTITA - Co dělá charitu charitou

Nový akreditovaný kurz CHARITA A JEJÍ IDENTITA - Co dělá charitu charitou 

Číslo akreditace: A2022/0237-SP/PC/VP

v rozsahu 8 hodin

čas 9.00-16.00

Zasedací místnost Diecézní charity HK, Velké náměstí 37/46, Hradec Králové

Lektorují: Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová a Mons. Jan Paseka 

Cena 1 500 Kč

Anotace:

Kurz je určený vedoucím pracovníkům i pracovníkům přímé práce, novým i stávajícím pracovníkům Charit, aby si  na základě základních dokumentů organizace uvědomili praktický dosah definované vize, poslání, hodnot pro jejich službu. Na kazuistice z vlastní praxe budou analyzovat naplňování poslání a hodnot služby i celé organizace. Účastníci kurzu se budou věnovat posouzení různých nástrojů rozvoje pracovníků (podle pracovních pozic) z hlediska jejich efektivity ve vlastní praxi.  
Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky poslání a hodnot organizace, očekávání zřizovatele, vlastního etického programu a rozvoje pracovníků v souladu se základními dokumenty organizace a služby.  
Každý účastník si navrhne vlastní plán osobního rozvoje.
Kurz je zaměřený na praktické propojení požadavků standardů č.1, č.15 a č.10. 

Kapacita: 20 účastníků

Přihlaste se zde

Datum začátku události

Úterý 14.6.2022


Tento den je:

úterý 11. týdne v mezidobí
(nezávazná památka)
Zelená barva

Čas události

09:00 - 17:00

Zařazení

Akce

Sdílejte událost